Natuurlijk genezen!

Behandelvormen

Mensen die naar een natuurgeneeskundige praktijk komen hebben vaak al een lange weg bewandeld. Zij staan ook vaak open voor een holistische benadering. Als ik een anamnese afneem, vraag ik aan de patiënt wat de reden is dat hij/zij naar mij komt. Vaak krijg je de klachten al te horen, maar soms weten mensen ook niet precies aan te geven wat de klachten exact zijn, of zijn er een aantal klachten waarvan ze niet eens (meer) wisten dat die er waren.

Bovenstaande afbeelding is afkomstig van www.janosh.com
De titel van deze afbeelding = healing.