Natuurlijk genezen!

Drie eenheid

Beeld

In dit sculptuur komen het lichaam, de geest en de ziel samen.
Door groei en ontwikkeling smelten ze ineen en vormen ze een geheel.
Een spirituele ontdekkingsreis door lichaam en geest.
Een lichamelijke zoektocht door geest en ziel.
Een mentale expeditie door spiritualiteit en het lichaam.
De getallen één en drie komen telkens terug in het beeld.
De kleinere cirkels in het werk staan voor de uitdagingen en ervaringen van het leven.
Ze nemen hun plek in, een groter geheel, een grote cirkel die symbool staat voor de cyclus van het leven.
Bovenstaand beeld is gemaakt door een cliënt van mij, die, noodgedwongen thuiszat en ontdekte dat hij creatief is en in zijn genezingsproces die gave verder is gaan ontwikkelen. Ik heb hem de mogelijkheid geboden om een professioneel beeld te ontwerpen. De betekenis van dit beeld is een ontwikkeling die voor mijzelf en mijn praktijk geldt.
Wij zijn beiden zeer dankbaar voor dit mooie proces.
Oscar bedankt!