Natuurlijk genezen!

Foto’s informatieve avond

Foto’s van de informatieve avond over vaccinaties d.d.16.9.09