Natuurlijk genezen!

Inspiring Homeopathy middelen

Inspiring Homeopathy: is een nieuwe manier van behandelen gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. De therapie werd ontwikkeld door wijlen Tinus Smits, homeopatisch arts te Eindhoven. IH brengt de patiënt in een spiraalbeweging naar zijn kern, naar zijn essentie en ruimt daarbij fundamentele blokkades op. De behandeling werkt genezend op de klachten en leidt tot spontane inzichten in eigen functioneren. Het kan mensen vastgelopen in hun leven weer vlot trekken. Homeopathie wordt zo een katalysator voor persoonlijke groei en ontwikkeling en is vaak een antwoord op vastgelopen genezingsprocessen.

Bovenstaande afbeelding is afkomstig van www.janosh.com
De titel van deze afbeelding is frequency.

Universele lagen
Er worden zeven lagen onderscheiden en elke universele laag heeft zijn eigen thema. Het geeft aan waar mensen voornamelijk mee bezig zijn, in welk proces ze op dat moment zitten. De volgorde van deze lagen kan bij iedereen verschillend zijn.

De eerste laag heeft als thema onvoldoende zelfvertrouwen, waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.
De tweede laag heeft als thema gebrekkige eigenliefde, waardoor je allerlei compensatie mechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van een tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.
De derde laag heeft als thema onvoldoende incarnatie, niet echt hier op aarde zijn, niet in je lichaam zijn, onvoldoende binding met de materie, waardoor je er niet echt voor gaat, dingen uitstelt, zweeft en weinig levensvreugde kent.
De vierde laag heeft als thema onvoldoende afscherming. Alles komt te sterk binnen, er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt teveel op je af. Je loopt met de ellende van anderen rond. Je energie is vervuild. Er is verlies van eigen identiteit.
De vijfde laag heeft als thema onverwerkte traumatische ervaringen, zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een gevoel van beschadigd zijn, van het komt nooit meer goed, van achterdocht. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.
De zesde laag heeft als thema het conflict tussen goed en kwaad en ons worstelen met de dualiteit van ons bestaan. Deze laag is sterk verbonden met de vorige laag. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei soms onverklaarbare schuldgevoelens.
De zevende laag is de kroon op je werk in het proces van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling. Het is de overstijging van de dualiteit, een weer verbonden worden met je kern, je essentie, de kosmos. Het brengt je terug bij de bron.
In de Inspiring Homeopathy wordt genezing gezien als een proces dat tot een steeds grotere mate van evenwicht en harmonie leidt op alle niveau’s: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ook de IH zelf is in proces en in ontwikkeling.