Mexicaanse griep

Mexicaanse griepvirus (H1N1)

Mexicaanse griep wordt veroorzaakt door een nieuw type griepvirus. De ziekte heeft zich in het voorjaar van 2009 voor het eerst in Mexico voorgedaan. Aanvankelijk werd de ziekte varkensgriep genoemd.

Griep (influenza) is een over de hele wereld voorkomende infectieziekte, veroorzaakt door een virus. Bij mensen veroorzaken deze influenzavirussen de ‘klassieke’ griep, met koorts, keelpijn, spierpijn en hoesten als meest voorkomende verschijnselen. Maar ook dieren kunnen griep krijgen. Bekende voorbeelden zijn vogelgriep en varkensgriep. Deze ziekten komen al vele jaren onder het vee voor. Vaak veroorzaken ze bij de dieren milde griepverschijnselen, maar soms zijn er ernstigere varianten, die sterfte onder het vee veroorzaken.

Er zijn veel verschillende soorten griepvirussen, onderverdeeld in type A, B of C. Type A komt het meest voor. Elk type is weer onderverdeeld in subtypen, aangeduid met de letters H en N en een cijfer, bijvoorbeeld: H1N1. Meestal beperkt één type virus zich tot één diersoort, maar er zijn uitzonderingen. Zo worden vogelgriepvirussen regelmatig bij varkens aangetroffen. Ook zijn er gevallen beschreven van menselijke besmettingen met het vogelgriepvirus.

Het griepvirus is een ‘slim’ virus dat zich steeds aan veranderende omstandigheden aanpast. Het griepvirus dat in het voorjaar van 2009 in Mexico de kop op stak, bevat eigenschappen van varken, vogel en menselijke griepvirussen en is in staat gebleken mensen ziek te maken. Daardoor is het geen varkensgriepvirus meer, maar een nieuw type menselijk griepvirus: de Mexicaanse griep. Het is een influenza A H1N1 virus.

De Mexicaanse griep is niet van varkens afkomstig, maar verspreidt zich van mens op mens. Het virus wordt verspreid door praten, hoesten of niezen. Verspreiding gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht wordt geventileerd, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop.

Mensen die zich preventief willen beschermen tegen het Mexicaanse griepvirus: dat kan middels bioresonantie.
Neem hiervoor contact op met me via mail of telefoon (info@bioreson-ans.nl of 077-4720690).

Voor meer informatie, zie ook:

http://www.menssana.nu/pages/nl/publicaties/preventie/pandemieen/mexicaanse-griep-h1n1.php