Natuurlijk genezen!

Pathogenetisch ei

Het pathogenetisch ei

Door op onderstaande link (onderstreepte deel) te klikken, krijgt u een schema te zien van het pathogenetisch ei.

Pathogenetisch ei

Toelichting op het pathogenetisch ei:

Het zijn bijna altijd Hoog Sensitieve Persoonlijkheden (HSP’s) die ten prooi vallen aan een Post Vaccinaal Syndroom (PVS). HSP’er ben je omdat je daarmee geboren wordt evenals of je HPU hebt of niet. Dit wil niet zeggen dat een niet-HSP niet in dezelfde molen van negatieve ontwikkelingen terecht kan komen. Een PVS heeft nagenoeg altijd tot gevolg dat er zich één of meerdere allergieën gaan ontwikkelen. En omdat het immuunapparaat zijn kruit verschiet op zinloze doelen gaat dat heel vaak ten koste van de immunologische afweer tegen virussen, bacteriën en schimmels (falende afweer). Deze ontsporing van het immuunapparaat wordt in de medische wereld immuuncompromitatie genoemd. Hoe meer allergieën een patiënt heeft des te groter is vaak ook het aantal belastingen in de infectieuze sfeer. Want wat je aan antistoffen kwijt bent aan zinloze doelen kun je niet meer inzetten tegen waarvoor het eigenlijk bedoeld is. De aanwezigheid van allergieën kosten een patiënt (veel) energie, maar het hebben van recidiverende infectieziekten evenzo. Dus al deze patiënten hebben, bijna zonder uitzondering te maken met chronische vermoeidheid (CVS), regelmatig samengaand met chronische pijnklachten.
Als volgende stap in deze ontwikkeling van negatieve gebeurtenissen gaan een aantal patiënten auto-antistoffen produceren, zij maken antistoffen tegen eigen organen of onderdelen daarvan. Zij krijgen te maken met een auto-immuunziekte, regelmatig zelfs met verschillende auto-immuunziekten tegelijk. Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), blijkt in de praktijk zelfs de meest voorkomende auto-immuunaandoening te zijn. Op de voet gevolgd door vitamine B12 tekort (M.Addison-Biermer) en op enige afstand gevolgd door hypothyreoidie (een te langzaam werkende schildklier). Andere auto-immuunziekten zoals M.Crohn, Colitis Ulcerosa, MS, en vele anderen zijn veel zeldzamer. Er zijn op dit moment al minstens 80 verschillende auto-immuunziekten beschreven en het lijkt wel alsof er nog steeds nieuwe bij komen.
Zoals deze negatieve ontwikkelingen aan de ene kant in gang gezet worden door een steeds groter wordend aantal vaccinaties (onze babies worden vanaf twee maanden oud al standaard ingeënt tegen maar liefst 10 ziekten) zo vormt het bestaan van hypoglycemie (en/of andere voedingsfouten of tekorten) een grote aanjager aan de andere kant. Het bestaan van een hypoglycemie induceert in eerste instantie de aanwezigheid van één, of enkele of vele schimmels. Schimmels kunnen bij de mens ‘meeëten’ als het aanbod van slechte koolhydraten (suiker, verborgen suikers en witmeelproducten) te hoog is. Als je de hypoglycemie consequent aanpakt, door de te hoge inname van slechte koolhydraten drastisch te beperken, zie je in de regel alle schimmels vanzelf verdwijnen.
Het optreden van de cascade van negatieve effecten kan extra in gang gezet worden of worden versterkt door de aanwezigheid van één of meerdere externe belastingen zoals een chemische belasting (insecticiden, pesticiden, uitlaatgassen, reguliere geneesmiddelen, enz., enz.) een geopathische belasting (elektrosmog door computers, GSM’s en vele andere bronnen, röntgenstraling, radioactieve straling, e.a.), zware metalen belasting (amalgaam, cadmium, lood, e.a.), parasieten en/of de aanwezigheid van chronische stress (in welke vorm dan ook).
90% van de patiënten verbeteren heel sterk of genezen geheel met 3 of 4 behandelingen in een half jaar tijd. Allergieën genezen, de afweer tegen infectieziekten herstelt zich en de patienten worden weer veel fitter of zelfs geheel fit. In veel gevallen worden goede resultaten bereikt zelfs als er sprake is van auto-immuunziekten. Deze ziekten verbeteren vaak heel goed door gebruik te maken van de inzet van de RETEC 2000 C (bioresonantie apparaat), het gebruik van gepotentieerde vitamine B12 in verschillende vormen en het gebruik van de Lanthaniden. De Lanthaniden is een groep van homeopathische geneesmiddelen die bij uitstek auto-immuunziekten kunnen genezen.
Door de BNS-Onderzoeks- en Behandelschema (BNS-Therapie) toe te passen ben ik in staat om patiënten te verlossen van een aantal universele westerse beschavingsziekten die dan ook iedere keer hetzelfde patroon van ontstaan blijken te vertonen. Zo is het schema, het Pathogenetische Ei zoals hierboven afgebeeld, ontstaan.
Geschreven door Hans Reijnen, arts voor homeopathie en bioresonantie