Natuurlijk genezen!

SRBAG

Sinds 1 januari 2014 ben ik lid van SRBAG. Voorheen was ik lid van de RBNG.


www.srbag.nl

De Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg, is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het SRBAG-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

De SRBAG hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op het gebied van scholing, praktijkvoering en zorgvuldig handelen. Geregistreerde behandelaars worden hier periodiek op getoetst.

De stichting functioneert al sinds 1987 als registratie-instituut voor de aanvullende zorgsector. Het instituut werkt intensief samen met beroepsverenigingen en opleidingsinstituten. Er is een samenwerkingsverband met de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen en de Stichting Natuurlijk Welzijn, en ook met de accreditatie instituten SKB en SNRO.

Mijn registratienummer is 511072.