Natuurlijk genezen!

Vitamine B12 tekort


Bovenstaande afbeelding is afkomstig van www.janosh.com
De titel van deze afbeelding is: New born time.

Zou het Vitamine B12 tekort kunnen zijn?

Heb je ook last van een aantal van onderstaande klachten?
Chronische vermoeidheid – tintelingen in handen en/of voeten – branderige tong – haaruitval – spiertrillingen – geheugenverlies – concentratiezwakte – slechte eetlust met gewichtsverlies – verhoogde bevattelijkheid – allergieën – wazig zien – e.a.
En had je in het verleden 1 of 2x een moeilijk te behandelen bloedarmoede tijdens de zwangerschap of een paar keer een miskraam? Of ben je wat ouder en heb je te maken gehad met ineens een hartinfarct, een paar keer een beroerte (CVA) of een embolie of Parkinsonachtige klachten? Dan kan het goed zijn dat je lijdende bent aan een ziekte die Vitamine B12 tekort heet (M.Addison-Biermer). Omdat we vitamine B12 niet zelf kunnen maken moeten we het opnemen uit ons voedsel, het zit vooral in dierlijk voedsel: vlees, melk en eieren. Van oudsher is dit een bekend ziektebeeld dat zich vooral voordoet in twee gedaantes:
1. Pernicieuze anemie, een zogenaamde macrocytaire bloedarmoede die niet op ijzertekort blijkt te berusten maar op een tekort aan vit.B12.
2. De gecombineerde strengziekte, een ernstige neurologische ziekte waarbij de zenuwen in de armen en benen steeds slechter gaan functioneren door het steeds groter wordende tekort aan B12.
Maar men denkt nu dat dit twee ziektebeelden zijn die feitelijk pas ontstaan als er al jarenlang een tekort was aan B12, in feite moeten er veel langer een aantal symptomen geweest zijn die passen bij B12 tekort maar waar nooit aan gedacht werd omdat we die kennis niet hadden of hebben. Want vit.B12 is nodig voor zoveel andere lichaams- en orgaanfuncties, zeker niet alleen voor de bloedaanmaak en voor het gezond functioneren van de zenuwen. Het is ook nodig voor een goede darmfunctie, gezonde huid en haren, een goede afweer, de hormonale cyclus, het goed verlopen van een zwangerschap en voor het goed functioneren van onze hersenen. Het voert te ver om hier te trachten alles te noemen. Hiermee wordt wel duidelijk dat B12 tekort veel meer gedaantes kent dan de twee vanouds bekende beelden. Dit betekent dan ook dat het van enorm belang is om iedereen (artsen en patiënten) goed te informeren over dit ziektebeeld.

Hoe vaak komt deze ziekte voor en bij wie?
Er zijn belangrijke aanwijzingen dat 5-10% van de bevolking te maken heeft met een vit.B12 tekort en maar liefst 20% van alle 60 plussers. Er is voor dit gigantische probleem op dit moment absoluut te weinig kennis bij de behandelende artsen, sterker nog: regelmatig krijgt een patiënt te horen dat hij/zij niet mee doet aan deze nieuwe hype. Dit is voor een groot deel te wijten aan het feit dat de normaalwaarden die gehanteerd worden bij het bloedonderzoek (140-600 pmol/L) onjuist zijn. Want, wat is ondertussen aangetoond? Als je B12 gehalte lager is dan 300 pmol/L kan er wel degelijk sprake zijn van een functioneel B12 tekort op celniveau. Het gaat dus om de biologische beschikbaarheid van vit.B12 in alle organen op celniveau. Nu blijkt het B12 gehalte in het bloed wel een belangrijke indicator maar je kunt er niet blind op vertrouwen. De ziekte openbaart zich vooral bij vrouwen van 15-45 jaar, maar kan ook bij mannen en kleine kinderen optreden. Hoe ouder des te vaker treedt de ziekte op.

We hebben te maken met twee problemen:
1. Eerst moet de behandelend arts redelijk vertrouwd zijn met het complexe beeld van B12 tekort, het kan zich in allerlei verschillende gedaantes voordoen, veel meer gedaantes dan hij van oudsher kent. Anders denkt hij er niet aan en doet hij er ook geen onderzoek naar.
2. De arts moet ook op de hoogte zijn van het artikel ‘Normaalwaarden B12 herzien’ dat in 2005 in No 49 van het NTvG (het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) verscheen. Anders gebruikt hij de oude normaalwaarden en mist hij bij velen de diagnose.

Als het B12 gehalte lager is dan 300 pmol/L wordt aangeraden om ook het Homocysteïne (HC) en het Methylmalonzuur (MMZ) in het bloed te bepalen. Als die verhoogd zijn is dat een extra argument voor een functioneel tekort van B12.

Symptomen van B12 tekort
De lijst van mogelijke symptomen door B12 tekort is te lang en te veelzijdig om hem hier helemaal op te nemen. Als je er wel meer zicht op wil hebben kan ik de website van Dhr. Hindrik de Jong te Groningen aanraden: http://home.hetnet.nl/~hindrikdejong/. Het is een beetje een ingewikkeld adres, maar als je googelt op B12 tekort en Hindrik de Jong dan kom je er vanzelf bij uit. Hij is geen arts maar is erin geslaagd om een heel goede website over B12 tekort te bouwen en hij voert uitgebreid actie (o.a. bij de KNMG) om meer bekendheid te krijgen met dit probleem.
Waar ik hier nog wel op wil wijzen is dat er nogal wat problemen en ziektebeelden zijn die in werkelijkheid op een B12 tekort kunnen berusten:
Depressie – psychose – persoonlijkheidsstoornis – chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) – Parkinson – MS – ALS – CIPD of CIAP – herhaalde TIA’s (mini beroertes) – beroertes (CVA) – coronairziekte – ritmestoornis – embolieën – slapeloosheid – slaperigheid overdag – dementie – chronische darmziekten (M.Crohn, Colitis ulcerosa) – Vitiligo.

Behandeling van B12 tekort
Het spreekt voor zich dat de oorzaak aangepakt moet worden als het gaat om onvoldoende aanbod (vegetariërs) en/of onvoldoende opname door een ziekte. Vaker gaat het om een auto-immuunziekte, dan is het probleem eigenlijk niet meer op te lossen en dan moet vit.B12 aangevuld worden voor de rest van je leven. De heersende opvatting is dat B12 dan altijd gespoten moet worden, hydrocobamine injecties i.m. (in de spier) omdat pillen nooit opgenomen zouden worden. Mijn ervaring is dat in bepaalde, lichtere gevallen het dagelijkse gebruik van zuigtabletten in de mond ook goed kan werken. Hiervoor is in de Scandinavische landen ook wetenschappelijk bewijs verzameld. De ziekte is goed te genezen mits tijdig gediagnosticeerd. De ziekte kan onherstelbare schade veroorzaken aan met name het zenuwstelsel als hij jarenlang onopgemerkt blijft bestaan.

Eenmaal tekort, altijd tekort!?
Het is wel de heersende opvatting dat, als je een B12 tekort hebt op basis van een auto-immuunziekte, hier nooit meer van af komt. Zo denkt men ook nog dat allergieën niet te genezen zijn.
Hopenlijk levert dit artikel (wat geschreven is door Hans Reijnen, arts te Deurne) een bijdrage aan de bekendheid van deze ziekte. De ziekte is heel goed te behandelen met het toedienen van vitamine B12, dat een wateroplosbaar vitamine is, zodat het nooit schade kan veroorzaken. In twijfelgevallen kan zonder enig probleem een proefbehandeling worden gegeven. Er moet wel gewaakt worden voor het tegelijkertijd bestaan van een tekort aan Foliumzuur. We zien ook wel eens het tegelijkertijd optreden van hypothyreoidie (een te traag werkende schildklier) of HPU, een nog vrijwel onbekend en wederom (nog) niet erkend ziektebeeld dat wel bestaat en ook eenvoudig te behandelen is met het toedienen van een paar vitamines (B6, Zink en mangaan). Ik denk dat we in toenemende mate met vitamine B12 tekort te kampen hebben door de explosieve toename van allergieën. Helaas zien we daardoor steeds complexere ziektebeelden ontstaan, waaronder ook steeds meer auto-immuunziekten.

Literatuur:
Could it Be B12= An Epidemic of Misdiagnoses, door Sally M. Pacholok, R.N. Jeffrey J. Stuart, D.O. Uitgeverij Quill Driver Books-Word Dancer Press, Inc. USA, ISBN: 1-884956-46-7
Vitamine B12-tekort, Oorzaak van vele chronische klachten, door Hans Reijnen, ISBN: 97890 202 04773, Uitgeverij AnkhHermes.