Natuurlijk genezen!

EPI


Bovenstaande afbeelding is afkomstig van www.janosh.com
De titel van deze afbeelding is openess.

Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI)

Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI) is het tekort schieten van het afscheiden van de spijsverteringsenzymen door de alvleesklier (pancreas). Hierdoor ontstaan er spijsverteringsproblemen. De alvleesklier heeft globaal twee hoofdfuncties: een endocriene- en een exocriene functie. De endocriene functie bestaat hierin dat de pancreas het hormoon insuline aan de bloedbaan (daarom endocrien) afgeeft dat nodig is om het bloedsuikergehalte te verlagen.
De exocriene functie bestaat erin om de spijsverteringsenzymen aan de darm (daarom exocrien) af te geven die nodig zijn om het dagelijkse voedsel goed te kunnen verteren. Het is deze functie waar dit verhaal verder helemaal over zal gaan.

Bij EPI worden er dus onvoldoende spijsverteringsenzymen geproduceerd. Het betreft de volgende enzymen:
• Lipase
• Amylase
• Trypsine en chymotrypsine
• Aminopeptidasen
Lipase is nodig om vetten te kunnen verteren.
Amylase is nodig om koolhydraten (suikers) te kunnen verteren.
Trypsine, chymotrypsine en peptidasen zijn nodig om eiwitten te kunnen verteren.
Het ziektebeeld van EPI presenteert zich als een tekort aan alle acht de essentiële aminozuren (EAZ’ s). Dit zijn:
Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophaan en Valine.

Er zijn twintig aminozuren nodig voor het gezond functioneren van een mens, maar alleen de acht bovengenoemde worden essentieel genoemd omdat wij ze niet zelf kunnen maken en ze dus uit onze voeding moeten halen. Om er voldoende over te kunnen beschikken zullen we dus voldoende spijsverteringsenzymen (trypsine, chymotrypsine en de aminopeptidasen) moeten maken om de eiwitten in onze voeding te kunnen splitsen in de acht essentiële aminozuren. De overige twaalf aminozuren kunnen we wel zelf maken en zijn daarom niet essentieel. De acht EAZ’s zijn de afzonderlijke bouwstenen die wij nodig hebben om er zelf weer al onze bio-eiwitten (stoffen met een ingewikkelde formulestructuur) van te kunnen maken die weer nodig zijn bij alle lichaamsprocessen, zoals hormonen, neurotransmitters en allerlei enzymsystemen. Bij EPI treden er dan ook vaak verstoringen op in de stofwisseling hiervan als gevolg van het gebrek aan voldoende bouwstenen.

Oorzaken van EPI
Het ziektebeeld kan ontstaan door allerlei verschillende oorzaken waarbij de functie van de pancreas achteruitgaat. Dit kan door:
1. het herhaald optreden van een pancreatitis, een ontsteking van de alvleesklier, b.v. na te langdurig, te hoog alcoholgebruik,
2. door een tumor van de pancreas,
3. door overvoeding waarbij de pancreas veel te hard moet werken en dan uitgeput raakt,
4. en in de vorm van een auto-immuunziekte. Steeds meer mensen hebben allergieën en daarbij gebeurt het regelmatig dat patiënten antistoffen beginnen te produceren tegen lichaamseigen organen of weefsels. Zo kan iemand ook antistoffen gaan maken tegen de pancreascellen waardoor de normale functies van de pancreas langzaam maar zeker achteruit gaan.
5. Als onderdeel van de ziekte cystic fibrosis.
In de praktijk hebben we vooral te maken met de oorzaken 3 en 4.

Behandeling van EPI
De behandeling van het ziektebeeld EPI kan op verschillende manieren.
Een symptomatische therapie:
– Het ondervangen van de ‘oorzaak’ (het is natuurlijk niet de echte oorzaak), het tekort aan spijsverteringsenzymen, door een preparaat toe te dienen waarin alle pancreasenzymen zitten (Panzytrat of Pancreatine).
– Het ondervangen van het gevolg van de ziekte, door de acht essentiele aminozuren toe te dienen (Amino Acid Komplex tabletten van Orthica of Good Morning Protein Plus poeder van Vitals of Enzymcomplex van Orthica) .
Een oorzakelijke therapie:
– Homeopatische therapie: d.m.v. het toedienen van het simillimum wordt gepoogd de patient weer terug in evenwicht te krijgen door zijn eigen herstellend vermogen zodanig te activeren dat hij/zij alle problemen zelf weer beter (al of niet geheel) kan oplossen. Hierbij spelen het gebruik van Inspiring Homeopathy (beschreven door Tinus Smits) en het gebruik van de Lanthaniden (homeopathische geneesmiddelen gemaakt van een aantal vrijwel onbekende elementen uit het periodiek systeem, beschreven door Jan Scholten) voor mij een grote rol.
-Bioresonantietherapie: met behulp van de Retec 2000 slaag ik erin om vele oorzakelijke momenten in beeld te brengen en successievelijk te behandelen. Zo kun je er in de meeste gevallen (9 van de 10) o.a. in slagen om allergieën te genezen en zo heb ik een flinke aanvang genomen om het ontstaan van auto-immuunprocessen te stoppen.